Hướng Dẫn Đăng Ký Làm Affiliate

Lưu ý:

1 – Tăng chất lượng video lên 720P để việc theo dõi đạt chất lượng cao nhất!

2 – Nếu bạn muốn xem với tốc độ nhanh hơn hãy chỉnh tốc độ phát tăng lên 1.5X hoặc 2X (Nếu không thấy chỗ điều chỉnh tốc độ phát, hãy mở trên trình duyệt khác)

 

Các bình luận