Bài 1: Bán Hàng Trên Youtube Là Gì? Tại Sao Cần Phải Bán Hàng Trên Youtube Càng Sớm Càng Tốt?

Lưu ý:

1 – Tăng chất lượng video lên 720P để việc theo dõi bài giảng đạt chất lượng cao nhất!

2 – Nếu bạn muốn xem với tốc độ nhanh hơn hãy chỉnh tốc độ phát tăng lên 1.5X hoặc 2X (Nếu không thấy chỗ điều chỉnh tốc độ phát, hãy mở trên trình duyệt khác)

 

Câu hỏi